Beleid

Op De Appelboom wordt gewerkt aan de hand van twee belangrijke beleidsdocumenten: het Pedagogisch Beleid en het Beleid Veiligheid en Gezondheid. Om ons beleid Veiligheid en Gezondheid te updaten wordt op voorschrift van de GGD minimaal één keer per jaar een risico-inventarisatie uitgevoerd. Aan de hand daarvan passen wij ons beleid aan. Ook het pedagogisch beleid wordt meerdere keren per jaar onder de loep genomen en van aanpassingen voorzien.

Daarnaast werken wij volgens een uitgebreid voedingsbeleid deze is in 2018 voorzien van een compleet nieuwe inhoud. Aangezien de Appelboom continu bezig is met het verbeteren van zijn werkprocessen, zijn de beleidsstukken aan verandering onderhevig.  De individuele beleidsstukken zijn terug te vinden onder het tabblad ‘Beleid’.bottom