Reglement camera toezicht

Cameratoezicht in de werkomgeving valt onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet stelt eisen aan het gebruik en verwerken van persoonsgegevens. Dit protocol waarborgt het recht op privacy van medewerkers, klanten en bezoekers en biedt het wettelijk kader waarbinnen transparantie, veiligheid en kwaliteit d.m.v. de inzet van camera’s bevorderd kan worden.

Dit camera reglement is opgesteld om voor iedereen die betrokken is bij de Appelboom duidelijk te maken waarom wij gebruik maken van camera`s en onder welke voorwaarden dit gebeurd.

 1. Doel
  Vanaf juni 2013, stelt De wet bij het ‘vier ogen principe’ dat de pedagogisch medewerker altijd gezien of gehoord moet kunnen worden door een andere volwassene, bij het uitvoeren van de werkzaamheden.Bij de Appelboom hebben we er voor gekozen om, als onderdeel van de uitvoering van het vier ogen principe, gebruik te gaan maken van toezicht d.m.v camera`s.Op momenten dat er 1 pm-er op de groep aanwezig is kan er ten alle tijden meegekeken worden via de camera.
 1. Soort camera
  De camera waar wij voor gekozen hebben werken via internet, waardoor het mogelijk is voor de toezichthouder om ten alle tijden overal in te loggen en life de beelden te bekijken. Dit inloggen kan d.m.v een wachtwoord en toegangscode.De beelden zullen niet standaard opgenomen worden. Het doel is immers dat de medewerker altijd gezien of gehoord moet kunnen worden, en doordat de eigenaresse, ongezien, ten alle tijden mee kan kijken, is dat doel behaald.
 1. Waar hangt de camera
  De camera hanget zichtbaar, in de volgende ruimte:
  • Groepsruimte
 1. Melding gebruik van camera
  De Appelboom stelt zich verplicht dat voor een ieder duidelijk is dat er gebruik gemaakt wordt van camera toezicht.
  Dit zal gebeuren door:

  • Vermelding op de website van de Appelboom door plaatsing van het camera reglement;
  • Plaatsing van een sticker ” camera toezicht” op de deur naar de groep;
  • vermelding aan ouders tijdens rondleidingen/intakegesprek;
  • Vermelding in het pedagogisch beleid;
  • Vermelding aan medewerkers tijdens sollicitatie procedure;
  • Vermelding in het personeelsbeleid.
 1. Wie kijkt er mee/ is toezichthouder
  S. Durmus-Ozturk
  E. Durmus
  1. Wat gebeurd er met de beelden
   Met de camera(‘s) mag alleen in beeld worden gebracht waar de Appelboom verantwoording voor draagt.
   De beelden zullen niet standaard opgenomen worden. Het doel is immers dat de medewerker altijd gezien of gehoord moet kunnen worden, en doordat de eigenaresse, ongezien, ten alle tijden mee kan kijken, is dat doel behaald.Als er beelden opgenomen worden gelden de volgende regels:

   • Er hoeft van te voren niet aangegeven te worden dat er beelden opgenomen worden.
   • De eigenaresse zal noteren wat de aanleiding is geweest voor het opnemen van de beelden.
   • De start datum van het opnemen wordt genoteerd.
   • De bewaartermijn voor camerabeelden is maximaal 4 weken.
   • Als er in die periode geen incidenten zijn geweest, moeten de beelden weer verwijdert worden
   • Heeft een bewakingscamera een bepaald incident opgenomen? Dan wordt de opname bewaard tot het incident is opgelost.

   Deze regels zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens

 1. Privacy
  Om de privacy van kinderen en medewerkers te waarborgen is het alleen voor de eigenaresse en eigenaar toegestaan mee te kijken dmv de camera`s. En bij afwezigheid van de eigenaresse door een vervanger gekozen uit de pm-ers.

  Afhankelijk van de aanleiding kan het nodig zijn de camerabeelden met anderen te delen. Dat kunnen zijn:

  1. Cameratoezicht beelden; Politie/brandweer/medisch personeel, in het geval van een calamiteit
  2. Handcamera beelden: de Appelboom personeel die met personeelszaken, of het verzorgen van opleiding of coaching belast zijn, dan wel externe deskundigen.

  In elk geval worden ouders/verzorgers ervan op de hoogte gesteld dat de camerabeelden gebruikt worden, ongeacht welk van de bovenstaande aanleidingen van toepassing is.

  Ouders/verzorgers kunnen via de directie/ S Durmus Ozturk een met redenen omkleed verzoek indienen om de beelden van de toezichtcamera’s te bekijken. Deze redenen moeten veiligheid gerelateerd zijn. Indien toestemming voor het bekijken van de camerabeelden door ouders/verzorgers wordt gegeven, dan mogen zij de beelden in aanwezigheid van directie bekijken. De camerabeelden zijn niet bedoeld om de ontwikkeling van de kinderen vast te leggen en kunnen daarom ook niet om deze reden door ouders worden bekeken. Onze pedagogisch medewerkers beantwoorden zelf vragen van ouders/verzorgers over dit onderwerp.

Overig gebruik camerabeelden
De beelden worden niet meegegeven, verzonden, gedeeld, geüpload, of afgedrukt, óók niet aan ouders/verzorgers van de kinderen.
De camerabeelden worden uitdrukkelijk niet voor promotie-, gezelligheids- of andere doeleinden gebruikt.

Openingstijden

Maandag: 07.00 t/m 18.00
Dinsdag: 07.00 t/m 18.00
Woensdag: 07.00 t/m 18.00
Donderdag: 07.00 t/m 18.00
Vrijdag: 07.00 t/m 18.00


Contactgegevens

KDV PURMERWEG
Purmerweg 86
1023 BB Amsterdam

KDV BANNE
Bezaanjachtplein 251
1034 CR Amsterdam

Voor vragen of meer informatie
kunt u ons bellen of mailen.

bottom