Veiligheid buiten

boink

Buitenspelen bij de Appelboom
Voor het buitenspelen hebben wij  regels met betrekking tot veiligheid in het algemeen en richting de kinderen. Veiligheid en buiten spelen zijn tevens controle aspecten welke worden gecontroleerd door de GGD. In de buitenlucht zijn is gezond! Daarnaast wordt het bewegen in de buitenlucht vaak anders ervaren dan binnen en voldoende beweging is goed voor de ontwikkeling van een kind.

Op de Appelboom is het streven om iedere dag minimaal één keer per dag met de kinderen naar buiten te gaan. Dit kan zijn in de vorm van vrij spelen of het aanbieden van een gerichte activiteit op onze afgeschermde buitenspeelplaats. Ook worden soms uitstapjes gemaakt.

Bij buitenactiviteiten spelen vaak andere risico’s op ongevallen of incidenten een rol dan met binnen spelen het geval is. Om deze reden zijn in dit protocol tevens maatregelen op het gebied van veiligheid en hygiëne opgesteld. Zo is het voor een ieder duidelijk hoe er op een veilige en gezonde manier leuke en leerzame buitenactiviteiten aangeboden worden aan de kinderen op de Appelboom.

Veiligheid algemeen
Onze buitenspeelplein is omringd met een goedgekeurd hekwerk. Hierbij is rekening gehouden met de afstand tussen de spijlen. Deze mogen maximaal 10 cm uit elkaar staan, zodat een kinderhoofd er niet tussen past en de kinderen vast kunnen komen te zitten of ongemerkt van de speelplaats af kunnen gaan. Verder zijn de hekken goed afsluitbaar en kunnen de kinderen zich er niet aan bezeren. De hoogte van de hekwerken zijn minimaal 120 cm.

Bij situaties waarin kinderen kunnen klimmen liggen er gras of matje onder de speeltoestellen.

Er wordt rekening gehouden met schaduwplekken voor de kinderen, zodat de kinderen niet teveel blootgesteld worden aan direct zonlicht.

De pedagogisch medewerkers geven aan de kinderen het goede voorbeeld bij uitstapjes buiten de deur en het wandelen. Zij houden zich aan de verkeersregels.

Pedagogisch medewerkers hebben altijd een mobiele telefoon van de vestiging bij zich in het geval van nood.

Er is een EHBO-doos en gifwijzer aanwezig op de Appelboom. Bij uitstapjes gaat minimaal 1 medewerker met BHV –EHBO certificaat mee.

Bij de intake wordt er aan de ouders om toestemming gevraagd om te gaan wandelen. Dit wordt aangegeven op het bijzonderhedenformulier en niet iedere keer apart gevraagd. Behalve bij wandelingen die verder gaan dan de wijk. Dit wordt wel iedere keer separaat gevraagd

Speelgoed
De vaste speeltoestellen op onze buitenspeelplaatsen hebben een veiligheidskeurmerk en voldoen aan de veiligheidseisen.  Onder de vaste speeltoestel ligt gras. Daarnaast nemen de pedagogisch medewerkers elke keer los spelmateriaal mee naar buiten.

Het losse spelmateriaal bestaat uit:

 • 3 wielig spelmateriaal (driewielertjes)
 • 4 wielig spelmateriaal (karretjes)
 • Fietsjes
 • Ballen
 • Speelgoed auto’s kunststof groot
 • Stoepkrijt (gifvrij)
 • Div goedgekeurd speelgoed (klein en groot)

Buiten wandelen /uitstapjes
Voor het wandelen gelden een aantal regels binnen de Appelboom.  Zo moeten pedagogisch medewerkers altijd met zijn tweeën zijn als er gewandeld wordt met de kinderen.

Indien het gaat om een wandeling in de wijk met weinig oversteekmomenten, mogen er met twee pedagogisch medewerkers tien kinderen mee. Indien er grotere wandelingen buiten de wijk plaatsvinden, moeten de ouders hier van tevoren toestemming voor geven. Er mogen dan per twee pedagogisch medewerkers maximaal 8 kinderen mee.

De lopende kinderen moeten altijd de wagen vast houden

 • Gebruik zoveel mogelijk veilige routes
 • Leer de kinderen oversteken zoals dat hoort, links kijken – rechts kijken – links kijken

Baby’s
Voor de baby’s die nog niet zelfstandig kunnen zitten geldt dat zij alleen in een wandelwagen vervoerd mogen worden. Baby’s die al wel zelfstandig kunnen zitten, mogen in de bolderkar in een veiligheidsriem of in een wandelwagen mee. De baby’s die kunnen lopen, mogen eventueel lopend aan een hand mee van de pedagogisch medewerker. Dit houdt in dat één pedagogisch medewerker twee lopende baby’s mee kan nemen. Daarnaast dient een pedagogisch medewerker een bolderkar of wandelwagen met twee handen te kunnen besturen waardoor deze medewerker geen lopende kinderen erbij kan nemen.

Gewilde uitstapjes zijn naar de kinderboerderij, naar het park, naar het winkelcentrum, naar de speeltuin etc. Een uitstapje wordt uitgevoerd als activiteit, waaraan plezier wordt beleeft en waarbij kinderen (nieuwe) ervaringen opdoen, bijvoorbeeld:

– Met het bezoek aan de kinderboerderij kunnen de kinderen onder begeleiding van de pedagogisch medewerker kennismaken met verschillende dieren.

– Wanneer er een bezoek aan dieren wordt gebracht, is de medewerker er alert op dat een kind goed met de dieren omgaat. Het eventueel voeren van dieren gebeurt voorzichtig en onder direct toezicht van de pedagogisch medewerker. Na contact met de dieren wassen het kind en de medewerker de handen.

– Als er in het park wordt gewandeld zien en ervaren de kinderen van alles: eendjes die in het water zwemmen, de verschillende bomen en bloemen. Speciaal in het najaar is het park een leuke plek om met de kinderen heen te gaan. De bladeren die naar beneden vallen geven een bijzondere ervaring. Natuurlijk moeten er dan ook bladeren, kastanjes en nog veel meer andere dingen gezocht worden om mee te nemen naar de Appelboom voor een knutselactiviteitje.

– In de speeltuin staan andere speeltoestellen dan de kinderen op het kinderdagverblijf gewend zijn. Deze bieden weer nieuwe ervaringen.

– Naar het winkelcentrum gaan is vooral leuk als dit gekoppeld is aan het thema of aan een activiteit. Bijvoorbeeld naar de supermarkt om boodschappen te doen  met het thema ‘Eet smakelijk!’

Buiten spelen
Buitenspelen is leuk! Op de speelplaats hebben de kinderen de ruimte om heerlijk te bewegen. Er worden spellen gedaan of spelmateriaal aangeboden zoals fietsjes, loopauto’s, ballen of zandbakmateriaal.

 • Er is ten alle tijden een (of meer) medewerker aanwezig als er kinderen aan het buiten spelen zijn.
 • Voor de veiligheid van de kinderen dient het hekje van de speelplaats gesloten te zijn als er kinderen buiten spelen. Het hekje is op voorschrift van de brandweer echter niet op slot.
 • De speelplaats wordt voor het naar buiten gaan gecontroleerd op kleine en gevaarlijke voorwerpen, zoals steentjes en sigarettenpeuken, deze worden direct van het plein verwijderd.
 • Let op de kleding en schoenen van de kinderen, zorg dat de jassen goed dicht zitten en de veters goed vastzitten, indien er een veter los zit direct weer vastmaken.
 • Als bij de afscheiding langs de speelplaats een voorbijganger aandacht geeft aan de kinderen of een praatje met hen aanknoopt gaat er altijd een medewerker heen om dit in de gaten te houden.
 • Let op losliggende of verzakte tegels. Meld het ten alle tijden aan de directie als je constateert dat er tegels losliggen of verzakt zijn zodat zij actie kunnen ondernemen.
 • Meubilair regelmatig inspecteren, speelgoed en speeltoestellen regelmatig op slijtage; bv. gladde handvatten en treden; losgeraakte scharnieren, bouten en tegels; en op splinters.
 • De zandbak wordt afgedekt met een net of een deksel wanneer deze niet in gebruik is. Indien er onverhoopt toch uitwerpselen van honden of katten in het zand worden aangetroffen worden deze direct verwijderd.
 • Er wordt met het buitenspelen in principe geen gebruik gemaakt van zwembadjes.
 • Wel worden er bij warm weer andere water-activiteiten aangeboden.
 • Water in bakken of emmers wordt na het spel meteen weggegooid.
 • De medewerkers letten er op dat de kinderen niet drinken van het water dat bedoeld is voor een activiteit.
 • In de tuin staan geen giftige of allergeenarme planten of planten die stuifmeel verspreiden.
 • Er worden regels opgesteld voor het buitenspelen, fietsen, rijden op de auto’s en (voet)ballen. Denk hierbij aan de buren. De pedagogisch medewerkers leren de kinderen deze regels aan.
 • Indien alle kinderen tegelijkertijd buitenspelen, dienen de verschillende soorten spel uit elkaar te worden gehouden om de kansen op ongelukjes te minimaliseren.
 • Er wordt niet teveel ‘los’ speelgoed tegelijkertijd gebruikt en na gebruik wordt speelgoed direct opgeruimd.
 • De grotere kinderen spelen niet binnen het speelgedeelte van de baby’s/kleinere kinderen.
 • Tijdens het buitenspelen verspreiden de medewerkers zich over het speelterrein, zij houden scherp toezicht en laten kinderen niet alleen. Er zijn voldoende medewerkers aanwezig die erop toezien dat er geen ongelukken gebeuren.
  • Na het spelen in het zand de handen wassen.
  • Beperk in de buitenruimte zoet eten en drinken.
  • Vermijd plakkerige handen en monden bij buitenspelende kinderen
  • Gebruik bij buiten drinken rietjes om te voorkomen dat een bij of wesp in de mond of keel terechtkomt.
 • Maak gebruik van parasols.
 • Werk bij warm weer volgens het protocol: Kinderen in de Zon.
 • Beperk de duur van het buiten spelen bij extreem lage of hoge temperaturen.
 • Zorg voor goede kleding als het erg koud is.

Weersomstandigheden
Met het buitenspelen houden wij rekening met de weersomstandigheden. Als het koud is spelen we niet te lang buiten. Indien nodig vragen wij aan ouders om warme kleding mee te nemen, zoals een dikke jas, wanten, muts en sjaal. Bij warm weer wordt er extra drinken aangeboden en houden de pedagogisch medewerkers in de gaten of ieder kind voldoende vocht heeft binnengekregen, zeker bij kinderen die veel zweten. Als het heel warm weer is wordt er gezorgd voor voldoende verkoeling en beperken de pedagogisch medewerkers de duur van het buitenspelen.

Spelen in het zonnetje is fijn en in zekere mate ook gezond. Echter dienen kinderen beschermd te worden tegen de schadelijke gevolgen van het zonlicht. Daarom worden in de zomermaanden (april-september) bij zonnig weer de volgende maatregelen genomen:

 • Alle kinderen worden voor het naar buiten gaan ingesmeerd met zonnebrand, factor 30.
 • Dit wordt iedere keer dat de kinderen naar buiten gaan herhaald.
 • De kinderen zijn niet langer dan twee uur achter elkaar buiten.
 • Op de kinderopvang is standaard zonnebrand aanwezig.
 • Indien een ouder graag wil dat zijn kind met andere zonnebrand wordt ingesmeerd dan standaard aanwezig is, dient deze zelf meegenomen te worden. Desgewenst kan de eigen zonnebrand gedurende de zomermaanden op de groep blijven staan voor het kind, bijvoorbeeld in het bakje met medicijnen.
 • Kinderen jonger dan één jaar worden uit direct zonlicht gehouden.
 • Tussen 12:00 en 15:00 worden alle kinderen uit direct zonlicht gehouden.
 • Bij felle zon worden er buiten voldoende schaduwplekken gecreëerd.
 • Baby’s en kinderen met weinig haar dragen een zonnehoedje. Aan de ouders wordt gevraagd deze mee te nemen.

Bij warm weer sluiten we regelmatig met de groepen gezamenlijk af in de buitenruimte. De kinderen die daar zin in hebben krijgen nog wat drinken (water) en of eten (rauwkost). Maar vaak hebben de kinderen ook even behoefte aan een rustmoment op de eigen groep na een lange dag met veel buitenspelen. De medewerkers schatten dus zelf in per dag of het mogelijk is en of het voor de kinderen wel goed is of niet om buiten te blijven tot de ouders komen.

 

Openingstijden

Maandag: 07.00 t/m 18.00
Dinsdag: 07.00 t/m 18.00
Woensdag: 07.00 t/m 18.00
Donderdag: 07.00 t/m 18.00
Vrijdag: 07.00 t/m 18.00


Contactgegevens

KDV PURMERWEG
Purmerweg 86
1023 BB Amsterdam

KDV BANNE
Bezaanjachtplein 251
1034 CR Amsterdam

Voor vragen of meer informatie
kunt u ons bellen of mailen.

bottom