Visie


Kinderdagverblijf de Appelboom stelt ouders in staat om de zorg voor hun kind(eren) te combineren met een baan of studie buitenshuis. Dit door te zorgen dat een kind tijdig geplaatst wordt op de Appelboom voor een dagopvang.

De Appelboom streeft naar een grote wederzijdse betrokkenheid tussen ouders, kinderen en leidsters. We zijn een transparante organisatie: een open houding naar elkaar, open staan voor ideeën van ouders en personeel en openheid geven over onze werkwijze.

De Appelboom is een huiselijke en kleinschalige plek voor kinderen. Binnen deze vertrouwde omgeving stelt de Appelboom een persoonlijke benadering van het kind centraal. Want bij de Appelboom geloven we dat elk kind anders is. Dat elk kind uniek denkt, voelt en handelt, en dat kinderen juist daarom zo leuk zijn. Wij vinden dan ook dat elk kind op zijn of haar eigen manier groot mag worden, en dat het onze taak en verantwoordelijkheid is om kinderen daartoe de ruimte te geven.
De werkwijze van de Appelboom is er dus op gericht om kinderen een uitdagend kader te bieden waarbinnen ze de ruimte en vrijheid krijgen om kind te zijn, zich te uiten en zich te ontwikkelen.bottom