Wet kinderopvang

De Wet Kinderopvang regelt de kwaliteit, de financiering en het toezicht binnen de kinderopvang. Het uitgangspunt van de Wet is dat er uniforme regels bestaan, die de kinderopvangbranche transparant maken, zodat ouder(s) en verzorger(s) bewust voor een bepaalde organisatie kunnen kiezen. Door de zelfregulerende werking zou de kwaliteit van opvang in het algemeen moeten verbeteren.
De regels binnen de kinderopvang worden bepaald door algemene wettelijke kaders zoals: De Wet Kinderopvang, bouwbesluiten, algemene arbonormen, andere wettelijke richtlijnen en beleidsregels. De controlerende taak van de GGD is gebaseerd op landelijk gelijkgeldende regels.

De overheid heeft voor 2012 nieuwe wetgeving gepubliceerd. Voor de letterlijke tekst van deze wetgeving verwijs ik u naar de website www.rijksoverheid.nl, onder de kop “familie, jeugd, gezin”.

Als u op de hoogte wilt zijn van de inhoud van de laatste inspectierapporten van de GGD dan kunt u deze downloaden via www.landelijkregisterkinderopvang.nl. U kunt inspectierapporten zoeken op naam en vestigingsplaats of door middel van het LRK nummer.bottom