Inspectierapporten

Regelmatig wordt onze kinderdagverblijf, gecontroleerd door een inspecteur van de GGD. Het inspectierapport van de GGD is openbaar. De rapporten staan op de website van het Landelijk Register Kinderopvang;

Link naar Landelijk Register Kinderopvang: Pagina KDV De Appelboom

 bottom