Inspectierapporten

Uiteraard handelen wij volgens de richtlijnen van de GGD en de wet kinderopvang. De GGD voert jaarlijks een inspectieonderzoek uit waarbij gekeken wordt of het kinderdagverblijf aan de eisen van de wet kinderopvang voldoet. De inspectierapporten kunt u via onderstaande de links opvragen.

Link inspectierapport Purmerweg: Inspectierapporten inzienbottom