Kind-Leidster Ratio

De kind-leidster verhouding is afhankelijk van de gemiddelde leeftijd van de kinderen op een groep en wordt naar boven afgerond.

  • Kinderen van 0-1 jaar 1 leidster per 4 kinderen
  • Kinderen van 1-2 jaar 1 leidster per 5 kinderen
  • Kinderen van 0-2 jaar 1 leidster per 5 kinderen
  • Kinderen van 0-3 jaar 1 leidster per 5 kinderen
  • Kinderen van 2-3 jaar 1 leidster per 6 kinderen
  • Kinderen van 1-3 jaar 1 leidster per 6 kinderen
  • Kinderen van 1-4 jaar 1 leidster per 7 kinderen
  • Kinderen van 2-4 jaar 1 leidster per 7 kinderen
  • Kinderen van 3-4 jaar 1 leidster per 8 kinderen

De Appelboom  werkt met een zogeheten verticale groep. In deze verticale groep worden baby’s, peuters en kleuters (tot 4 jaar) gemixt. De begeleiding gebeurt door  minimaal twee en maximaal 3 gekwalificeerde vaste pedagogisch medewerkers op een groep van maximaal twaalf kinderen. Het leidster/kind ratio wordt op basis van het aantal aanwezige kinderen en de leeftijd berekend.

In geval van ziekte of vakantie van de vaste medewerkers zal er een inval leidster  werken.

De Appelboom geeft leerlingen van gerichte opleidingen de gelegenheid hun stage (beroepspraktijkvorming) bij ons te vervullen. De beroepsopleiding die nu het meest aansluit bij de kinderopvang is de MBO (S)PW-3en 4 differentiatie Kinderopvang. Deze wordt zowel in voltijd (BOL) als in deeltijd (BBL) met dezelfde modules aangeboden.

Aanvankelijk wordt de pedagogisch medewerker in opleiding (BBL-er) boventallig op de groep ingezet. Hun inzet loopt gedurende de eerste twee leerjaren van de opleiding op van 0 tot 100%. Vanaf het derde leerjaar van de driejarige opleiding PW kan de pedagogisch medewerker in opleiding 100% intallig worden ingezet.

De Appelboom vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan deze beroepspraktijkvorming en biedt daarom stageplekken aan. De stagiaires worden gekoppeld aan groep, waarbij één van de pedagogisch medewerkers wordt aangewezen als stage of werkbegeleider.

Openingstijden

Maandag: 07.00 t/m 18.00
Dinsdag: 07.00 t/m 18.00
Woensdag: 07.00 t/m 18.00
Donderdag: 07.00 t/m 18.00
Vrijdag: 07.00 t/m 18.00


Contactgegevens

KDV PURMERWEG
Purmerweg 86
1023 BB Amsterdam

KDV BANNE
Bezaanjachtplein 251
1034 CR Amsterdam

Voor vragen of meer informatie
kunt u ons bellen of mailen.

bottom