Inschrijven Banne

U kunt uw kind inschrijven vanaf het moment dat u of uw partner in verwachting bent of is. Een inschrijving betekent niet automatisch het recht op een plaats. Op het moment dat er een plaats beschikbaar is, wordt er contact met u opgenomen. Als u op dat moment inderdaad van de opvang bij de Appelboom gebruik wilt maken, ontvangt u het oudercontract.

Het oudercontract is een overeenkomst waarin beide partijen akkoord gaan met de afspraken over de te bieden kinderopvang. Voor zowel de Appelboom als voor de ouders betekent dit dat er een aantal verplichtingen uit voortvloeit. In het contract worden onder andere afspraken gemaakt over de openstelling, de betalingsvoorwaarden, het prijsbeleid, de huisregels, de duur van de opvang en de opzegtermijn.

Als u uw aanmelding op de wachtlijst wilt intrekken, dan kan dat eveneens via e-mail info@kdvdeappelboom.nl. Op deze manier blijft de wachtlijst up-to-date.