Reglement camera toezicht

Cameratoezicht in de werkomgeving valt onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Deze wet stelt eisen aan het gebruik en verwerken van persoonsgegevens. Dit protocol waarborgt het recht op privacy van medewerkers, klanten en bezoekers en biedt het wettelijk kader waarbinnen transparantie, veiligheid en kwaliteit d.m.v. de inzet van camera’s bevorderd kan worden.

Dit reglement cameratoezicht is opgesteld om voor iedereen die betrokken is bij de Appelboom duidelijk te maken waarom wij gebruik maken van camera's en onder welke voorwaarden dit gebeurd.

1. Doel

Vanaf juni 2013, stelt De wet bij het ‘vier ogen principe’ dat de pedagogisch medewerker altijd gezien of gehoord moet kunnen worden door een andere volwassene, bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Bij de Appelboom hebben we ervoor gekozen om als onderdeel van de uitvoering van het 'vier ogen principe', toezicht te houden d.m.v. camera. Hierbij worden de beelden opgenomen en voor 3 weken bewaard. Het biedt ook een mogelijkheid om indien nodig “live” mee te kijken. Hierdoor kan er op momenten dat er 1 pm-er op de groep aanwezig is ten alle tijden meegekeken worden via de camera.

De camerabeelden zijn niet bedoeld om de ontwikkeling van de kinderen vast te leggen en kunnen daarom ook niet om deze reden door ouders worden bekeken. Onze pedagogisch medewerkers beantwoorden zelf vragen van ouders/verzorgers over dit onderwerp.

2. Soort Camera

De camera's waar wij voor gekozen hebben werken via internet, waardoor het mogelijk is voor de toezichthouder om ten alle tijden overal in te loggen en live de beelden te bekijken. Dit inloggen kan d.m.v een wachtwoord en toegangscode. De beelden zullen opgenomen worden en 3 weken bewaard. Er worden opnames gemaakt indien het nodig is en vanuit het vier-ogen principe, dat wil zeggen op het moment dat er 1 pm-er op de groep aanwezig is. Daarnaast wordt er alleen beeld en geen geluid opgenomen.

3. Waar hangen de camera's

De camera's hangen, zichtbaar, in de volgende ruimten:

Locatie Purmerweg:

 • Groepsruimte

Locatie Banne:

 • Groepsruimten
 • Slaapkamers
 • Buitenruimte
 • Hoofdingang de Appelboom

4. Melding gebruik van camera's

De Appelboom stelt zich verplicht dat voor een ieder duidelijk is dat er gebruik gemaakt wordt van camera toezicht. Dit zal gebeuren door:

 • Vermelding op de website van de Appelboom door plaatsing van het camera reglement
 • Plaatsing van een sticker ”camera toezicht” op de ingangsdeur
 • Vermelding aan ouders tijdens rondleidingen/intakegesprek
 • Vermelding in het pedagogisch beleid
 • Vermelding aan medewerkers tijdens sollicitatieprocedure

5. Wie kijkt er mee / is toezichthouder

Şükran Durmuş-Öztürk en Emin Durmuş

6. Wat gebeurt er met de beelden

Met de camera mag alleen in beeld worden gebracht waar de Appelboom verantwoording voor draagt. De beelden zullen opgenomen worden en bewaard voor 3 weken. Het doel is immers dat de medewerker altijd gezien of gehoord moet kunnen worden, en doordat de eigenaresse, ongezien, ten alle tijden mee kan kijken, is dat doel behaald. Als er beelden opgenomen worden gelden de volgende regels:

 • Er hoeft van te voren niet aangegeven te worden dat er beelden opgenomen worden.
 • De eigenaresse zal noteren wat de aanleiding is geweest voor het opnemen van de beelden.
 • De start datum van het opnemen wordt genoteerd.
 • De beelden worden niet bewaard

Deze regels zijn vastgelegd in de AVG (Algemene Wet Gegevensbescherming)

7. Privacy

Om de privacy van kinderen en medewerkers te waarborgen is het alleen voor de eigenaresse en eigenaar toegestaan mee te kijken d.m.v. de camera. En bij afwezigheid van de eigenaresse door de assistent leidinggevende, waarbij er door de directie helder wordt aangegeven voor welke periode dit toegestaan is.  

Afhankelijk van de aanleiding kan het nodig zijn de camerabeelden met anderen te delen. Dat kunnen zijn:

 1. Cameratoezicht beelden; Politie/brandweer/medisch personeel, in het geval van een calamiteit
 2. Handcamera beelden: de Appelboom personeel die met personeelszaken, of het verzorgen van opleiding of coaching belast zijn, dan wel externe deskundigen.

In elk geval wordt er aan ouders/verzorgers toestemming gevraagd als de camerabeelden gebruikt worden, ongeacht welk van de bovenstaande aanleidingen van toepassing is.

8. Rechten vanuit Privacy Wetgeving

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) de volgende privacy rechten aan betrokkenen:

 • het recht om gegevens (camerabeelden) in te zien;
 • het recht om vergeten te worden;
 • het recht op beperking van de verwerking;
 • het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens.

Overig gebruik camerabeelden

De beelden worden niet meegegeven, verzonden, gedeeld, geüpload, of afgedrukt, óók niet aan ouders/verzorgers van de kinderen. De camerabeelden worden uitdrukkelijk niet voor promotie-, gezelligheids- of andere doeleinden gebruikt.

Şükran Durmuş-Öztürk
KDV de Appelboom