Pedagogisch Beleid

Kinderopvang dient zorg te dragen voor optimale ontwikkelingskansen in een ontspannen sfeer en te voldoen aan de hoogst realiseerbare kwaliteitseisen. De kwaliteitseisen in de Wet Kinderopvang zijn gebaseerd op de pedagogische basisdoelen van hoogleraar pedagogiek J.M.A. Riksen-Walraven. Het pedagogisch beleidsplan van de Appelboom is gebaseerd op deze vier pedagogische basisdoelen. Het vormt de basis van een optimale en zo breed mogelijke ontwikkeling van de kinderen. Deze doelen zijn gericht op het bieden van:

  • Een gevoel van emotionele veiligheid;
  • Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie;
  • Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competentie;
  • De kans om zich waarden en normen, de ‘cultuur’ van een samenleving, eigen te maken.

Om de basisdoelen optimaal te kunnen realiseren moeten de pedagogisch medewerkers over bepaalde interactievaardigheden beschikken, deze zijn ontwikkeld door het NCKO (Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek).

De interactievaardigheden zijn:
– sensitieve responsiviteit
– respect voor de autonomie
– het structureren en grenzen stellen
– praten en uitleggen
– ontwikkelingsstimulering
– begeleiden van interacties tussen kinderen onderling

In het pedagogisch beleidsplan worden de interactievaardigheden gekoppeld aan de vier pedagogische basisdoelen. Door middel van praktijkvoorbeelden is per pedagogisch basisdoel en per interactievaardigheid inzichtelijk gemaakt hoe de pedagogisch medewerkers hier op de werkvloer mee omgaan. Hiermee wordt onderbouwd op welke manier de Appelboom zorgdraagt voor een goede pedagogische kwaliteit.