Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit ouders en/of verzorgers van de kinderen op de Appelboom. Het doel van de oudercommissie is om de belangen van alle kinderen en vertegenwoordiging van alle ouders zo goed mogelijk te behartigen bij de directie. Voorbeeld van taken die de oudercommissie heeft zijn bijvoorbeeld, het aanspreekpunt zijn voor ouders, een inbreng leveren op ouderavonden en het GGD-inspectierapport opvragen bij de directie. Het is gewenst dat de oudercommissie 2 a 3 keer per jaar bijeenkomt om te vergaderen.