Veiligheid en gezondheid

Het doel van het beleid Veiligheid en Gezondheid is om het fysiek veilig en gezond opvangen van kinderen te waarborgen. Binnen het beleid veiligheid en gezondheid heeft kinderopvang Appelboom vastgelegd hoe er wordt gewerkt aan het aanbieden van een veilige en gezonde kinderopvang. Essentieel voor een veilige opvang is natuurlijk dat de kinderen kunnen verblijven in een veilig ingerichte- en onderhouden accommodatie, zowel in de verblijfruimtes binnen-als op onze eigen buitenspeelruimte. Waar gewerkt wordt met kinderen zijn er altijd risico’s. Kinderen zijn in allerlei opzichten nog in ontwikkeling en kunnen situaties nog niet altijd goed inschatten of overzien. Door ons daar goed van bewust te zijn, daar waar mogelijk rekening mee te houden en preventieve maatregelen te nemen, kunnen we die risico’s wel zo veel mogelijk beperken.

Een essentieel onderdeel bij het waarborgen van de veiligheid betreft ook de begeleiding van de kinderen door al onze medewerkers. Zij zijn immers degenen die op dagelijkse basis de verantwoordelijkheid nemen voor het veilig opvangen van de kinderen. Waarop moeten zij letten in hun begeleiding? Welke taken hebben zij hierin dagelijks, wekelijks, maandelijks, jaarlijks? Maar ook de ouders en kinderen zelf dragen voor een deel bij aan een veilige opvang. Welke afspraken maken wij met de ouders en met de kinderen om een veilige opvang te waarborgen? Hoe zit het met zieke kinderen? Hoe versterken wij de kinderen, zodat zij zélf kunnen bijdragen aan hun veiligheid? Op basis van de antwoorden op deze vragen is ons beleid veiligheid en gezondheid ontstaan en wordt het aangepast.