Ouders

De gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid maakt samenwerking tussen ouders en de Appelboom essentieel. Respect voor elkaars mening, cultuur, religie en opvattingen vormt een basis voor een goede samenwerking.

Ouders hebben recht op kwalitatief goede kinderopvang en moeten vanuit dat principe ook mee kunnen praten over de kwaliteit van de opvang. Om de opvang zo optimaal mogelijk te laten verlopen hebben we een oudercommissie.

Door actief mee te denken en advies uit te brengen werkt de oudercommissie mee aan een kwalitatief goede kinderopvang. De wettelijke adviesbevoegdheden en taken van de oudercommissie zijn uitgewerkt in het oudercommissie reglement van de Appelboom.

De Appelboom vindt een goede communicatie met ouders erg belangrijk. Om de communicatie zo optimaal mogelijk te laten verlopen zijn er daarom vaste contactmomenten, maar ook buiten deze momenten is er altijd gelegenheid tot overleg met onze medewerkers. Ook worden ouders regelmatig via nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van ontwikkelingen die op de Appelboom spelen.

Oudercommissie